KONTAKT

Transport ponadnormatywny – przepisy prawne

transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny – przepisy prawne

Transport ponadnormatywny odnosi się do przewozu ładunków o pewnych parametrach, to znaczy nienormatywnych lub nadmiernie dużych. Wykonanie takiej usługi obwarowane jest konkretnymi przepisami prawnymi. Firma, która chce wykonywać przewóz ładunków ponadgabarytowych musi działać zgodnie z obowiązującym prawem, realizować jego zapisy i dokładnie przygotować całą procedurę logistyczną. Wiąże się to z wyborem najodpowiedniejszego środka transportu ładunków ponadnormatywnych. Nie wywiązanie się z tego zadania może skończyć się przykrymi konsekwencjami finansowymi.    

Co to jest transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny ma związek z pojazdami, w których naciski osi z ładunkiem lub bez niego są większe niż dopuszczalne, zaplanowane dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Lub też w przypadku, gdy masa lub wymiary łącznie z ładunkiem albo bez niego są wyższe od dopuszczalnych w przepisach prawa o ruchy drogowym – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Co to oznacza? Przeważnie transport towarów ponadnormatywnych ma związek z pojazdami, które z towarem mają więcej niż 16.5 m zupełnej długości, 2,5 m szerokości, a także 4 m wysokości. Taki pojazd ma 42 tony całkowitego ciężaru, do którego dodaje się także wagę kierowcy lub paliwa.

Jak wiadomo taki transport należy do końcowych elementów łańcucha logistycznego. Przewóz towarów ponadgabarytowych mogą prowadzić tylko firmy, które posiadają doświadczenie w takich przewozach i mają wiedzę na jego temat prawidłowego przygotowania. Jakie ładunki zaliczane są do ponadnormatywnych? Ładunki ponadnormatywne to takie, które są większe niż dopuszczalne prawem normy. Ich cechami charakterystycznymi jest duża waga i niestandardowe wymiary. Co należy do takich towarów? To maszyny budowlane i rolnicze, elementy konstrukcyjne, maszyny przemysłowe, zbiorniki itp.

Transport ponadnormatywny – przepisy prawne

Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku zawiera zasady transportu samochodem ponadnormatywnym i wskazuje 7 rodzajów zezwoleń. Są one związane z przekroczeniem danych norm, które dotyczą: masy, wymiarów albo nacisków osi w pojazdach. Zezwolenie jest dokumentem obowiązkowym, który daje prawo do przewożenia po drogach publicznych ładunków ponadnormatywnych.

 • Kategorie I-II – ładunki podzielne
 • Kategorie III-VII – ładunki niepodzielne.

Ponadto:

 • Kategoria I – określa drogę, którą będzie się odbywał przewóz ładunku. Zezwolenie stanowi dopuszczenie do wyjazdu oraz dojazdu do wskazanego miejsca.
 • Kategoria II – obejmuje pojazdy wolnobieżne, koparki, ciągniki rolnicze itp.
 • Kategorie III do VI – zezwolenia dotyczą dłuższego okresu czasu, nie zawierają liczby przejazdów, ale wyznaczają wysokość, długość i szerokość pojazdu łącznie z ładunkiem oraz masę całkowitą z naciskiem na osie.
 • Kategorie V i VI – dopuszczalna masa całkowita do 60 t. Firma przewożąca ładunek musi spełnić dodatkowe wymogi.
 • Kategoria VII – gdy parametry pojazdów dla ładunków ponadnormatywnych w zakresie wymiarów, masy, nacisków osi są wyższe niż podane w w/w kategoriach.

Opis zawarty jest w przepisach prawnych – art. 2 pkt 35b ustawy z 1997 roku. Takie zezwolenie trafia do firmy, która będzie wykonywała transport ponadnormatywny. W jego treści będzie podany czas trwania przewozu, trasa oraz ilość przejazdów a także dane dotyczące pojazdu wykonującego transport oraz wymagania dostosowania infrastruktury drogowej.

Ważne! W 2012 roku weszła nowelizacja ustawy z 1997 roku, której celem było uproszczenie procedur związanych z przewozem ładunków ponadnormatywnych. Czego dotyczyła? Do 2012 roku wydawano zezwolenia jednorazowe, nowelizacja dała możliwość uzyskania stałych zezwoleń, które mogą być ważne do 24 miesięcy. Ponadto skrócono czas ich wydania do kilkunastu dni. Jednak wymieniono więcej podmiotów, które mogą zostać ukarane za brak zezwolenia. Co to oznacza? Ukarany zostanie nie tylko przewoźnik, ale również nadawca i spedytor.transport gabarytów

Czynności związane z przewozem ponadnormatywnym

Transport ponadnormatywny jest wykonywany po odpowiednim przygotowaniu  Poza zezwoleniem, bardzo ważna jest procedura logistyczna, czyli planowanie z uwzględnieniem przepisów o ruchu drogowym. Problemem mogą być utrudnienia na drodze takie jak: wiadukty, wąskie drogi, ronda i wysepki. Zdarzają się sytuacje, gdy transport ponadnormatywny jest wykonywany w nocy, co ma uniemożliwić ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym. Dla firm realizujących przewóz takich towarów wszystkie pojawiające się problemy wiążą się opóźnieniami i większymi kosztami przedsięwzięcia.

Co wchodzi w skład ładunków ponadnormatywnych?

 • Sprzęt: górniczy, budowlany, drogowy, rolniczy
 • Ciężkie maszyny, zbiorniki
 • Linie produkcyjne oraz hale produkcyjne, urządzenia
 • Elektrownie wiatrowe
 • Konstrukcje stalowe
 • Części infrastruktury.

Jeżeli do transportu przygotowane są wyjątkowo duże maszyny, muszą być wykorzystane odpowiednie pojazdy (niskopodwoziowe). Podłączone zostaną przyczepy lub naczepy o obniżonym pokładzie do załadunku. Dzięki temu proces załadunku będzie dużo łatwiejszy.

Jaka firma może wykonywać transport ponadnormatywny?

Firma posiadająca doświadczenie na rynku transportowym, zatrudniająca specjalistów, którzy znają tajniki planowania, logistyki, przepisy prawne i posiadająca odpowiednie pojazdy może wykonywać transport ponadnormatywny. Jakość takich usług musi być świadczona na wysokim poziomie i realizowana nie tylko na terenie Polski, ale również w krajach UE oraz poza nią.