KONTAKT

Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia autolawety?

JAKIE UPRAWNIENIA SĄ POTRZEBNE DO PROWADZENIA AUTOLAWETY?

Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia autolawety?

Na drodze może wydarzyć się wiele sytuacji i trudno jest wszystkie dokładnie przewidzieć. Samo dbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu to podstawa, ale trudno jest śledzić na bieżąco każdą eksploatowaną część. Oczywiście im dokładniejsze będzie to sprawdzenie, tym łatwiej będzie uniknąć problemów na drodze. Te pojawiają się jednak w nieoczekiwanych momentach i nieraz są wynikiem błędów kierowcy. W wielu sytuacjach konieczne będzie skorzystanie z pomocy autolawety. Ta wykorzystywana jest w odniesieniu do jeszcze jednego znaczącego sektora, którym jest transport samochodów zza granicy. W ramach tego artykułu skupimy się w głównej mierze na jednym aspekcie tego zagadnienia. Jakie uprawnienia są wystarczające do tego, żeby prowadzić autolawety?

Kierowca zawodowy

Na początek rozpatrzmy samo pojęcie kierowcy zawodowego. Nie jest ono zbyt precyzyjne i najczęściej rozumie się je jako zawód, który związany jest z zarobkowym prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów. Najczęściej to intuicyjne pojęcie kojarzy się z ciężarówkami, a w przypadku, gdy ich masa przekracza 3,5 tony, do tego celu konieczne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii C. Właśnie z co najmniej tymi uprawnieniami najczęściej kojarzy się miano kierowcy zawodowego. Rzeczywistość nie musi jednak odnosić się właśnie do tej kategorii. Nadal wymagane będzie przedstawienie ukończenia pewnych kursów, ale kategoria B w wielu sytuacjach jest wystarczająca do tego, żeby zyskać miano kierowcy zawodowego. Czy ma to również miejsce w przypadku prowadzenia autolawet?

Masa pojazdu a uprawnienia

Okazuje się, że w przypadku autolawet panują podobne zasady, jak ma to miejsce w ramach standardowych samochodów. Wiedza odnośnie tych drugich jest jednak znacznie mocniej zakorzeniona w świadomości kierowców. Pomimo tego przedstawmy jednak podstawowe informacje na ten temat. Przede wszystkim musi istnieć jakiś zakres, a więc również pewna granica, która nie może zostać przekroczona, ponieważ w tej sytuacji nie ma się odpowiednich uprawnień. Kategoria B uprawnia do prowadzenia pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 tony. Pamiętajmy jednak, że należy uwzględnić całkowitą masę. W przypadku samochodów dostawczych znaczący jest również ciężar transportowanych towarów. W ramach kontroli sama masa przewożonych towarów jest istotna i tym samym, gdy przekroczony zostanie zakres, nie będzie to usprawiedliwieniem i dojdzie do otrzymania kary.

JAKIE UPRAWNIENIA SĄ POTRZEBNE DO PROWADZENIA AUTOLAWETY?

Uprawnienia a prowadzenie autolawety

Jak te wszystkie przedstawione wcześniej informacje odnoszą się do prowadzenia autolawet? Okazuje się, że mają z tym tematem wiele wspólnego. Reguły, które odnosimy do standardowych pojazdów oraz tych, które służą do transportu towarów, są podobne jak ma to miejsce w ramach autolawet. Znów to właśnie granica 3,5 tony jest determinująca. Jeśli całościowy ciężar nie przekracza dopuszczalnej granicy, prawo jazdy kategorii B jest wystarczające do prowadzenia tego typu pojazdów. Tym samym można zacząć zarabiać i zostać kierowcą zawodowym, a jednocześnie posiadać wyłącznie uprawnienia klasy B. Oczywiście jeśli będzie ich więcej, zyskuje się również więcej możliwości. Pamiętajmy, że w praktyce należy obliczyć ciężar co najmniej dwóch pojazdów. To z kolei skłania myśli ku kategorii C, co nie będzie ograniczało dostępnych opcji.

Dlaczego warto mieć dodatkowe uprawnienia?

Dla uproszczenia przyjmijmy, że dodatkowe uprawnienia to te, które są powyżej prawa jazdy kategorii B. Tym samym do tej grupy możemy zaliczyć zarówno C, jak i C+E. Dlaczego warto je posiadać, jeśli myślimy o prowadzeniu autolawety? Wynika to właśnie ze specyfiki tego zawodu. Autolawety najczęściej kojarzy się z sytuacją potrzeby pomocy na drodze. Auto, które nie jest sprawne i tym samym nie może samo kontynuować przebywania dalszej drogi, jest załadowane na autolawetę i transportowane. W praktyce ważnym elementem całego prowadzenia tego typu działalności jest przewóz samochodów z innych krajów. W państwach z zachodu Europy naprawa pojazdów jest znacznie droższa niż w granicach naszego kraju. Tym samym bardzo opłacalnym zajęciem jest transport samochodów na naczepach autolawety. W Polsce są one naprawiane, a następnie sprzedawane. W takiej sytuacji konieczne jest pokonywanie znacznych odległości. Tym samym należy ograniczyć zużycie paliwa, które stanowi ważny element całościowych kosztów. Oczywiście większa waga, to również zwiększone zużycie paliwa. Nie zmienia to jednak faktu, że z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszy jest przewóz większej liczby pojazdów. Tym samym cała konstrukcja będzie mieć większą wagę, a więc również w tej sytuacji kategoria B okaże się niewystarczająca. W praktyce 3,5 tony to za mała waga do efektywnego prowadzenia tej działalności w ramach transportu z zagranicy. Większe zużycie paliwa przeliczone na jeden pojazd, to również większy nakład pracy w przeliczeniu na jednostkę pojazdu.

Podsumowanie

W praktyce można powiedzieć, że prawo jazdy kategorii B to wystarczające uprawnienie do tego, żeby prowadzić autolawetę. W praktyce temat nie jest jednak tak banalny. Wynika to z występowania dokładnie takich samych zasad, jakie odnoszą się do samochodów dostawczych. 3,5 tony stanowi tutaj granicę, która nie może zostać przekroczona w ramach prawa jazdy kategorii B. Specyfika zawodu sprawia, że warto posiadać C lub C+E, ponieważ pozwoli to na obniżenie kosztów w ramach ważnej części wykorzystania autolawet. Jest nią transport samochodów zza granicy.