KONTAKT

Holowanie maszyn budowlanych a przepisy

HOLOWANIE MASZYN BUDOWLANYCH A PRZEPISY

Holowanie maszyn budowlanych a przepisy

Maszyny budowlane usprawniają pracę i tym samym prowadzą do obniżenia potrzebnego czasu, a więc również związanym z tym kosztów. W miejscu docelowym oczywiste jest to jak wykorzystać dane narzędzie. Już w ramach tej sytuacji jest to banalne. Inaczej wygląda to w kwestii samego dostarczenia pojazdu budowlanego na odpowiednie miejsce. To z kolei wymaga dostosowania się do obowiązującego prawa i tym samym w pewnym stopniu ogranicza zarówno zdobycia odpowiednich informacji, jak i dostosowania rozwiązania do panujących warunków. Oczywiście wszystko zależy od tego, z jaką w ogóle maszyną budowlaną mamy do czynienia. Dopiero na tej podstawie można podejmować odpowiednie decyzje. Jakie występują dostępne warianty? Przede wszystkim jak się to ma w odniesieniu do obowiązujących przepisów?

Pojazdy samobieżne

Istnieje przypadek, w którym nie występują specjalne trudności i tym samym osiągnięcie odpowiedniego efektu jest bardzo łatwe. Mówimy o pojazdach samobieżnych, które same posiadają napęd, który pozwala na dotarcie do właściwego miejsca. Oczywiście tutaj również występują pewne ograniczenia. Należy do nich choćby przepis, wedle którego pojazdy na gąsienicowym podwoziu mogą pokonać maksymalnie 2 km. W ramach większego dystansu konieczne jest już odniesienie się do metod, które zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. W przypadku pojazdów kołowych sytuacja jest nieco bardziej optymistyczna, ponieważ możliwe jest pokonanie odległości do 35 km. Ponadto pojawia się ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 25 km/h. Ponadto czasem występują dodatkowe usprawnienia, które pozwalają trochę zwiększyć przedstawione wcześniej zakresy.

Holowanie pojazdów budowlanych

Przepisy muszą również regulować kwestie holowania pojazdów budowlanych. W niektórych przypadkach wcześniej opisana możliwość nie jest w ogóle dopuszczalna. Oczywiście ma to miejsce choćby w przypadku braku występowania własnego napędu. Najczęściej stosuje się sztywne połączenie. Jest ono najbardziej uniwersalne. Alternatywą jest połączenie giętkie. W tym przypadku powstaje jednak dodatkowy narzut, który sprowadza się do posiadania układu kierowniczego oraz hamulcowego. W ogólności szczegółowe informacje możemy znaleźć w prawie drogowym, w którym przedstawione są warunki transportu. Część z nich odnosi się właśnie do maszyn budowlanych. Pamiętajmy, że podczas holowania nie jesteśmy zwolnieni z pozostałych aspektów prawnych, które odnoszą się do ruchu drogowego. Najskuteczniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym do transportu pojazdów budowlanych jest wykorzystanie autolawety. Jest to najwygodniejsza metoda, która prowadzi do efektywnego oraz sprawnego dostarczenia maszyn budowlanych w odpowiednie miejsce. Jednocześnie same trudności prawne są w tej sytuacji ograniczone do minimum. Nie musimy odnosić się do kwestii dopuszczalnej odległości dla pojazdów budowlanych. Ponadto samo mocowanie jest skuteczne i tym samym nie ma dodatkowych trudności. Holowanie w takiej sytuacji okazuje się efektywną metodą, co usprawnia wszystkie procesy logistyczne. Pamiętajmy, że krótszy czas związany właśnie z tą dziedziną to również obniżenie kosztów. Warto więc traktować każdy przypadek indywidualnie, nawet jeśli to nie ograniczenia prawne są najważniejszym elementem zagadnienia.

HOLOWANIE MASZYN BUDOWLANYCH A PRZEPISY

Transport ponadgabarytowy

Ostatnia sytuacja ma miejsce rzadziej i odnosi się do sytuacji, które możemy nazwać ekstremalnymi. W przypadku gdy nie jest możliwe dostosowanie się do panujących przepisów, nie ma jeszcze pewności, że nie da się wykonać całego procesu. Konieczne jest jednak wydanie wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Oczywiście samo jego uzyskanie nie oznacza, że jesteśmy całkowicie wykluczeni z obowiązujących ograniczeń prawnych. Podstawą jest odpowiednie zabezpieczenie pojazdu budowlanego, które musi być dostarczone na miejsce wykonywania prac w taki sposób, żeby nie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Najczęściej wymagana jest asysta pilota, który zadba o to, żeby cały proces przebiegł bez nadmiernych trudności właśnie w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Przepisy odnośnie przewozu maszyn budowlanych

Powinniśmy pamiętać, że transport maszyn budowlanych na miejsce wykonywania prac jest jedną z trudności logistycznych, które jednak należy przemyśleć przed rozpoczęciem wszystkich czynności. Jednym z aspektów, które należy dokładnie przeanalizować, są ograniczenia prawne. Są one inne w zależności od panujących warunków. W ramach pojazdów samobieżnych jest to stosunkowo najłatwiejsze. Nadal występują jednak ograniczenia, które odnoszą się przede wszystkim do dopuszczalnych pokonywanych odległości czy prędkości. Ciekawym zagadnieniem jest jednak samo holowanie. Najskuteczniej może się ono odbyć za pomocą wykorzystania autolawety. W tej sytuacji znacząco ogranicza się niedogodności, które występują właśnie w ramach występowania przepisów prawnych. Ponadto sam transport jest w takiej sytuacji łatwy do zorganizowania oraz efektywny. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie innego rozwiązania. Sytuacje ekstremalne w praktyce wymagają uzyskania stosownego uprawnienia do transportu. Dopiero po jego otrzymaniu możliwe będzie przeprowadzenie całego procesu. Pamiętajmy, że ramy prawne są stosunkowo sztywne i przed wykonaniem procesów trzeba dokładnie przeanalizować ten aspekt.